Фастфуды KARSI

Меню
ШАУРМА З КУРКОЮ

105,00 грн

140,00 грн

Состав:

KARSI
Фастфуды
ШАУРМА ЗІ СВИНИНОЮ

110,00 грн

145,00 грн

Состав:

KARSI
Фастфуды
ШАУРМА З ЯЛОВИЧИНОЮ

115,00 грн

155,00 грн

Состав:

KARSI
Фастфуды
ДЕНЕР З КУРКОЮ

105,00 грн

140,00 грн

Состав:

KARSI
Фастфуды
ДЕНЕР ЗІ СВИНИНОЮ

110,00 грн

145,00 грн

Состав:

KARSI
Фастфуды
ДЕНЕР З ЯЛОВИЧИНОЮ

115,00 грн

155,00 грн

Состав:

KARSI
Фастфуды
ФРІ

60,00 грн

Состав:

KARSI
Фастфуды
НАГЕТСИ

70,00 грн

Состав:

KARSI
Фастфуды
ХОТ-ДОГ У ЛАВАШІ

75,00 грн

85,00 грн

Состав:

KARSI
Фастфуды